Alfmeier CZ s.r.o.


Společnost Alfmeier CZ s.r.o. byla založena v roce 2001 a je stoprocentní dceřinou společností firmy Alfmeier Präzision SE se sídlem v ně­meckém Treuchtlingenu. Od roku 2003 vy­rábíme výrobky pro své zákazníky z oblasti automobilového průmyslu ve vlast­ním závodě v Plzni na Borských polích. Spe­cializujeme se na výrobu komponent pro fluidní systémy a komfortní sezení. S více než 500 zaměstnanci jsme největší výrobní závod skupiny Alfmeier a v oblasti logistických a výrobních systémů a systému řízení výroby stojíme na špičce celé skupiny Alfmeier.


Hlavními výrobními a zkušebními techno­logiemi v našich výrobních procesech jsou: spojování plastových komponentů lisová­ním, svařování plastů (laserem, ultrazvukem, rotačně), funkční zkoušky těsnosti a průto­ku.


Náš výrobní program:

Produkty Fluid Systems

·       Komponenty pro řízení podtlaku v brzdových systémech automobilů

·       Komponenty pro odvzdušnění motorů (kliková skříň, prostor ventilových rozvodů)

·       Komponenty pro chladicí okruhy motorů

·       Komponenty pro přívod paliva a odvzdušnění palivových nádrží


Další informace k našim produktům najdete zde >>Produkty Seating Comfort

·       Komponenty pro interiér vozidel

·       Komponenty pro nastavení tvaru sedadel automobilů - pneumatické pumpy, rozvody a vaky

·       Pneumatické masážní systémy do sedadel automobilů

·       Sklápěcí systémy pro opěrky hlavy


Další informace k našim produktům najdete zde >>