Politika kvality a životního prostředí

 

Klademe vysoké nároky na kvalitu odvedené práce a uvědomujeme si důležitost ochrany životního prostředí a zodpovědného přístupu ke zdrojům. Snažíme se být spolehlivým a zodpovědným partnerem.


Respektujeme následující zásady:

  • orientace na zákazníka a na ochranu životního prostředí
  • princip stálého zlepšování
  • každý pracovník je zodpovědný za kvalitu odvedené práce a ochranu životního prostředí
  • předcházení vzniku chyb před jejich zjištěním
  • kvalita odvedené práce a ochrana životního prostředí jako dlouhodobý úkol firmy


Téma kvality je pro nás spojeno s šetrným využíváním dostupných zdrojů a ochranou životního prostředí. Kvalita práce nás nejen odlišuje od ostatních dodavatelů, ale je také základem našeho hospodářského úspěchu. Pokoušíme se nalézt co nejlepší organizační a technická řešení. Oblast kvality zahrnuje i ekologické aspekty. Předpokladem pro úspěšné ekologické chování podniku jako celku je zodpovědné chování jednotlivce.

Již ve fázi vzniku výrobních procesů zohledňujeme nejen technické hledisko, ale i ekologické aspekty a aspekty energetické úspornosti. Veškeré firemní postupy a kompetence jsou uspořádány tak, aby odpovídaly požadavkům tří certifikačních systémů:  politika kvality, životního prostředí a využívání zdrojů.

  

Zde naleznete naše kvalitní / environmentální certifikáty
více