Compliance Management

Firma Alfmeier si je vědoma své společenské zodpovědnosti. Součástí této zodpovědnosti je politika compliance - dodržování národních a mezinárodních předpisů a zákonů, respektování etických norem a dodržování našich interních norem a procesů.  

Aby bylo možno zajistit dodržování těchto zásad v rámci celého koncernu, vytvořil Alfmeier globální  compliance - strukturu. Kodex chování společnosti Alfmeier je směrnicí, která udává pravidla pro správné chování dle předpisů a zákonů.