Roll over ventil Zavzdušňování a odvzdušňování nádrže za provozu. Navíc je integrována funkce,  která zabraňuje úniku paliva v případě nehody.
Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily Odvzdušnění nádrže při tankování až po dosažení maximální hladiny paliva.  Ukončení procesu tankování  prostřednictvím plováku. Je integrována funkce, která zabraňuje úniku paliva v případě nehody.
Kombo ventily Kombinace různých zákaznických specifikací, přičemž se výhody různých typů ventilů spojují do jednoho   "kombo ventilu". Např. kapalinová klapka s integrovaným odvzdušňovacím ventilem a roll over ventilem.
Tlakové ventily a ventily omezující tlak Regulace postupu po ukončení tankování (Trickle-fill)
Aktivní podtlakové čerpadlo Využití a integrace Venturiho efektu pro zesílení proudění, případně aktivního odsávání LCO (Liquid-Carry-Over) ze zavdušňovacích a odvzdušňovacích systémů.
Zpětné klapky - ICV Zabraňuje zpětnému proudění paliva do plnicí hadice během tankování a po ukončení tankování a úniku paliva z nádrže v případě, že je plnící hadice poškozena, např. následkem nehody.

Palivové systémy

Díky našim zkušenostem v oblasti technologie ventilů nabízíme široké spektrum výrobků do palivových systémů - systémy zajišťující odvětrávání a plnění nádrže nebo regulaci paliva. S pomocí stavebnicových systémů vytváříme řešení dle požadavků zákazníka za cenu zajímavých investičních nákladů. Naše produkty splňují i požadavky kladené na další generaci automobilů včetně požadavků na zákonem limitovanou výši emisí.