Centrální nákup & Supply Chain Management

Centrální nákup & Supply Chain Management (SCM)

Centrální nákup spolu s dodavatelským řetězcem SCM jsou podstatné pro zajištění našeho hospodářského úspěchu. Globalizace trhu, rostoucí tlak na dobu dodání a náklady, přísnější požadavky na kvalitu a důraz na spolehlivost dodávek způsoují, že požadavky kladené na dodavatele jsou stále komplexnější. Centrální nákup & Supply Chain Management (SCM) tvoří centrální rozhraní  mezi všemi oblastmi podniku a je styčným bodem s okolním světem. Jeho úkolem je zajištění vysoké úrovně služeb - ať už se jedná o náklady, kvalitu, zásobování či spolupráci s našimi dodavateli. Naši dodavatelé hrají významnou roli pro dosažení a udržení významné pozice našich výrobků na světovém trhu. Z tohoto důvodu spolupracujeme jen s takovými dodavateli, kteří pro nás představují tu nejlepší kombinaci funkčnosti, kvality, spolehlivosti a úspornosti jak v střednědobém, tak dlouhodobém horizontu.  Vzhledem k tomu, že Alfmeier je mezinárodní společností s řadou dceřinných společností,  upřednostňujeme globální strategie nákupu a dodavatelské struktury. Naši dodavatelé a partneři pochází  proto  z celého světa a mají možnosti výroby v Evropě, Spojených státech i v Asii. 


Portfolio
Naše rozsáhlé spektrum výrobků lze rozdělit na dvě hlavní skupiny, o které se starají naši zkušení pracovníci nákupu:

- přímý a nepřímý materiál

Přímý materiál - jedná se o nakupované komponenty a materiál určený pro naši výrobu. Zahrnuje především granulát,  pryžové komponenty, vstřikované a plastové komponenty, elektroniku a kovové komponenty. Oblast nepřímého materiálu zahrnuje služby a další pomocné materiály, které nejsou přímou součástí výrobků. Patří sem například stroje a zařízení, nástroje, ale i personální služby, pojištění, kancelářské potřeby.  Ve spolupráci s oddělením Supply Chain Management se nakupují přepravní služby a obalový materiál.