Nákup a dodavatelé

Naše produkty získávají velkou část své hodnoty a konkurenceschopnosti ještě před zahájením vlastní výroby.  Klademe velký důraz již na fázi vývoje výrobku, zaměstnáváme špičkové mezinárodní odborníky. Podporujeme nákladově úsproná řešení a inovace. Při vytváření dodavatelských řetězců hledáme vždy způsob, jak přispět k ochraně životního prostředí a využít místní zdroje.

Dobrá a bezproblémová spolupráce s našimi zákazníky a dodavateli tvoří základ našeho úspěchu. Nároky kladené na naše potenciální dodavatele lze shrnout do následujících bodů.

Kritéria pro dlouhodobé partnerství a zásady dodavatelských vztahů s naší společností jsou:

- konkurenceschopné ceny
- zavádění opatření k snižování nákladů, například použití hodnotových analýz
- Vorstellung von innovativen Lösungen
- Prozessorientiertes Qualitätsmanagement
- vynikající kvalita výrobků
- dodržování specifikací a zadání dle výkresů
- servis pro všechny závody naší společnosti, i dceřinné firmy
- flexibilita podnikání
- mezinárodní kontakty umožňující co nejlepší spolupráci
- důraz na dlouhodobé obchodní vztahy