Politika kvality a životního prostředí

 

Klademe vysoké nároky na kvalitu odvedené práce a uvědomujeme si důležitost ochrany životního prostředí a zodpovědného přístupu ke zdrojům. Snažíme se být spolehlivým a zodpovědným partnerem.


Respektujeme následující zásady:

- orientace na zákazníka a na ochranu životního prostředí
- princip stálého zlepšování
- každý pracovník je zodpovědný za kvalitu odvedené práce a ochranu životního prostředí
- předcházení vzniku chyb před jejich zjištěním
- kvalita odvedené práce a ochrana životního prostředí jako dlouhodobý úkol firmy


Téma kvality je pro nás spojeno s šetrným využíváním dostupných zdrojů a ochranou životního prostředí. Kvalita práce nás nejen odlišuje od ostatních dodavatelů, ale je také základem našeho hospodářského úspěchu. Pokoušíme se nalézt co nejlepší organizační a technická řešení. Oblast kvality zahrnuje i ekologické aspekty. Předpokladem pro úspěšné ekologické chování podniku jako celku je zodpovědné chování jednotlivce.

Již ve fázi vzniku výrobních procesů zohledňujeme nejen technické hledisko, ale i ekologické aspekty a aspekty energetické úspornosti. Veškeré firemní postupy a kompetence jsou uspořádány tak, aby odpovídaly požadavkům tří certifikačních systémů:  politika kvality, životního prostředí a využívání zdrojů.

 Certifikáty kvality a ochrany životního prostředí:


Alfmeier Präzision SE (Treuchtlingen)
Alfmeier Präzision SE (Gunzenhausen)
Alfmeier CZ s.r.o (Pilsen)
k3 works GmbH
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 mit Anhang (deutsch) Download
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 mit Anhang (english) Download
DIN EN ISO 14001:2004 Treuchtlingen (deutsch) Download
DIN EN ISO 14001:2004 Treuchtlingen (english) Download
KITE Electronics GmbH